Responsibility

Milieu & duurzaam ondernemen

Innovatie en recycling zijn twee onderwerpen die nauw met elkaar in verbinding staan. De hedendaagse consument zoekt naar de nieuwste ontwikkelingen die zijn of haar leven gemakkelijker maken. Tegenwoordig is een pas uitgevonden of innovatief product al na paar maanden doorontwikkeld.

Ondernemer en tevens uitvinder Peter F. Drucker citeerde de volgende zin: “If you want something new, you have to stop doing something old”. Hieruit kan men concluderen dat juist het verbeterde gebruiksgemak van nieuwe toepassingen, producten of diensten bij kan dragen aan een optimale behoeftevoorziening. Milldam wil graag bijdragen aan een duurzame toekomst. Keuzes die wij nu als bedrijf maken, moeten een positieve bijdrage leveren aan onze toekomst.

Afvalstromen, of beter gezegd herboren grondstoffen, zijn niet altijd gemakkelijke vraagstukken. Het is niet vanzelfsprekend dat een afvalstof op een zo een ecologisch mogelijke manier terugkomt in het grondstoffencircuit. Daarom moet er met professionele vakkennis gekeken worden naar iedere stroom om vast te stellen wat een volgende stap zou zijn in de recyclingketen. Dit is duurzaam ondernemen en juist dat willen wij graag stimuleren.

People, planet, profit

People, planet & profit

Er zijn veel verschillende soorten opvattingen over duurzaamheid. Waar grote multinationals spreken van MVO wordt de term duurzaam ondernemen veelvuldig gebruikt in het midden- en kleinbedrijf. Milldam omschrijft door middel van het people, planet en profit model welke uitgangspunten centraal staan om, op consistente wijze, groei te realiseren.

People

Zonder consumenten wordt er geen afval geproduceerd. Consumenten produceren afval en hier zal op een verantwoorde manier mee om gegaan moeten worden. Het scheiden van afval is de verantwoordelijkheid voor ieder individu. Milldam communiceert naar haar eigen medewerkers, branchegenoten en omwonenden de volgende boodschappen:

  • Ieder individu is zelf verantwoordelijk voor het correct scheiden van afval;
  • Het hergebruiken van (verpakking)materialen is essentieel;
  • Efficiënter en zuiniger gebruik zal leiden tot minder afval;
  • Bij de ontwikkeling van nieuwe producten moet er nagedacht worden hoedeze grondstoffen op een juiste manier kunnen terugkeren in het circuit.

Planet

Recyclables
are valuables

Milldam doet haar naam eer aan. Milldam is ontstaan uit twee oer-Hollandse begrippen te weten “molen” en “dijk”. Bovendien laat Milldam met haar krachtige bedrijfsslogan “recyclables are valuables” zien dat we zuinig moeten omgaan met kostbaarheden. We moeten trots zijn op moeder-aarde en ieder zal zijn steentje hieraan moeten bijdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat een structurele én transparante manier van communiceren, met verschillende schakels binnen de gehele recyclingketen, zullen leiden tot duurzame ecosystemen. Milldam neemt de stap in de juiste richting!

Profit

Bij Milldam staan lange termijnrelaties centraal. Doordat Milldam zoekt naar oplossingen en bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk uitvoert, betalen klanten een juiste prijs. Samenwerken met branchegenoten is daarbij onvermijdbaar.

Meer weten

Wij geven u graag een demonstratie van de mogelijkheden die deze software kan bieden binnen uw onderneming. Schroom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Marijn Mommers

Marijn Mommers Sales contact +31 (0)6 - 24 199 742